Metsämessut konkretisoi biotalouden

Biotalous on monelle sanana vieras, vaikka biotalous onkin tänä päivänä läsnä myös arjessa. Biotaloudella tarkoitetaan uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämista fossiilisten luonnonvarojen sijaan.

  • Kuluttaja valinnoilla tähän voi vaikuttaa esimerkiksi valitsemalla puupohjaisia tuotteita öljypohjaisten muovituotteiden sijaan.

Metsämessuilla Biotalous näkyy mm. Maa-ja metsätalousministerion, Maanmittauslaitoksen, Riistakeskuksen, Eviran, Luken ja Metsäkeskuksen yhteisosastolla. Tule mukaan katsomaan miten biotalous näkyy sinun arjessasi nyt ja tulevaisuudessa ja miten voit kuluttajavalinnoilla vaikuttaa biotalouden kasvuun ja kehitykseen.

 

Sieppaa

 

Bioaika-tapahtumakiertue – Metsämessujen pysäkki

Bioaika-tapahtumakiertue on metsäsektorin yhteinen lahja 100-vuotiaalle Suomelle ja Suomen nuorille. Se on visio ja kutsu jokaiselle tulla rakentamaan yhteistä tulevaisuutta.

Tapahtumakiertueen ytimessä on Bioaika-rekka – pyörillä ja biopolttoaineella kulkeva tiedekeskusnäyttely, jossa on mukana kymmeniä biotalouden keksintöjä ja mahdollisuuksia.

Sieppaa

Mitä on Bioaika?
Lue lisää